V Banskej Bystrici sa bude vyučovať thajský box


V Banskej Bystrici sa podarilo presadiť absolútny novinku, ktorá na Slovensku nemá obdobu. Na dvoch stredných školách, Športovom gymnáziu v Banskej Bystrici a na 1. Súkromnom Banskobystrickom gymnáziu, sa od budúceho školského roka podarilo do systému výučby športových tried začleniť thajský box.

Na oboch školách sa vyučovací proces prispôsobí tréningovým jednotkám v Dracula Gyme. Žiaci sa teda budú môcť popri štúdiu venovať tomuto čoraz populárnejšiemu kontaktnému športu. Všetko prebehne pod dohľadom dvoch garantov projektu, reprezentačného trénera karate Jozefa Poliaka a Vlada „Draculu“ Moravčíka, ktorý je viacnásobný majster sveta a doslova legendou tohto športu na Slovensku. 

Žiaci Muay Thai budú mať možnosť štvorročného a osemročného štúdia a to od 6. triedy základnej školy až po maturitu.

„Keďže gymnázium môžu navštevovať deti z celého Slovenska, bude možnosť aj internátneho ubytovania. Súčasťou budú dvojfázové tréningy v našej novootvorenej Šport Zóne – Dracula Gyme, ktorý je riadnym členom Slovenskej Muay Thai asociácie, ako národného zväzu thaiboxu na Slovensku,“ vysvetlil manažér projektu Vladimír Piperek s tým, že súčasťou bude aj finančno-materiálna podpora pre talentovaných športovcov, ktorí budú dosahovať aj dobré študijné výsledky. Po ukončení štúdia získajú študenti automaticky trénerskú triedu 2. kvalifikačného stupňa, keďže Športové gymnázium v Banskej Bystrici je akreditované stredisko na vydávanie trénerskej kvalifikácie.

Popri gymnaziálnom štúdiu majú žiaci možnosť rozvíjať úpravou rozvrhu hodín ich športové predpoklady pre viaceré kolektívne i individuálne športy. „Thajský box zaznamenal kvalitatívny športový vzostup na Slovensku, ale aj v zahraničí. To dáva predpoklady širšieho záujmu mladých ľudí o toto športové odvetvie,“ povedal Jozef Smekal, riaditeľ športového gymnázia.

Vlado Moravčík sa popri príprave na ďalšie majstrovské zápasy venuje čoraz intenzívnejšie aj výchove svojich nástupcov. „Thajský box má v Banskej Bystrici dlhú tradíciu a veľa našich bojovníkov dosiahlo v tomto športe skvelé výsledky, či už svetového, alebo európskeho významu. V poslednom období u nás v Dracula Gyme robíme veľa s mládežou. Našou snahou je ukázať Muay Thai ako šport bez zbytočných predsudkov, ktorý je vhodný pre všetky vekove kategórie, kde sa mládež naučí disciplíne, rešpektu a pokore,“ dodal Moravčík.

Projekt takéhoto charakteru nepochybne pomôže rastu thajského boxu medzi mládežou na Slovensku, ktorá je základom pre výchovu budúcich šampiónov. 

Kam ďalej

Štyri veci, ktoré musia rozhodcovia v Undergrounde radikálne zmeniť!Attila Végh ponúka Mikuláškovi pomocnú ruku: Je u nás vítaný„Verím, že toto bolo naposledy,“ hovorí Vlasto Čepo o súboji s kamarátomLucia Krajčovič hodnotí zápas so „Silent Killer“ Vlasto Čepo: Myslel som si, že si normálny chalan, ale ukázal si, že ten tvoj americký úsmev je falošnýPatrik Jevický: Vyzývam Rašku na súboj!